Kirkens kapel er midlertidigt lukket

For at få båren transporteret fra kapellet op til kirken stiller Arbejdstilsynet nogle krav. F.eks. skal der anskaffes en ret kostbar "katafalk", som båren kan køres på - desuden skal tilkørselsforholdene ændres. Dette vil være en stor udgift for kirken og menighedsrådet har derfor valgt at lukke kapellet midlertidigt. Der arbejdes stadig på sagen.