Ugerløse kirkegård

Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:

Mobil telefon 20 58 27 61 bedst mellem 12.00 og 13.00

Mail: graveren.ugerloese@mail.dk

Man kan også træffe kirkegårdsteamet på kirkegården.

Graver & administrationschef, Jess Sørensen, træffes også på 59 44 10 01 bedst mellem kl. 12. og 12.30. Mail: administrationschef@mail.dk

Henvendelse kan også ske direkte på kirkegårdskontoret, Tveje Merløse 12, 4300 Holbæk

NYT FRA KIRKEGÅRDEN - OPDATERET 12/10-18

Da det snart er ved at være jul, vil vi informere om at vi påtænker at starte gran op i uge 43/44
Vinteren vil gå med at få gravet dødt beplantning op samt udskiftning.
Vi vil ligeledes fylde perlesten på, hvor det trænger.

Graver Gitte holder ferie i uge 42

VH 
Morten og Gitte