Ugerløse kirkegård

Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:

Mobil telefon 20 58 27 61 bedst mellem 12.00 og 13.00

Mail: graveren.ugerloese@mail.dk

Man kan også træffe kirkegårdsteamet på kirkegården.

Graver & administrationschef, Jess Sørensen, træffes også på 59 44 10 01 bedst mellem kl. 12. og 12.30. Mail: administrationschef@mail.dk

Henvendelse kan også ske direkte på kirkegårdskontoret, Tveje Merløse 12, 4300 Holbæk

NYT FRA KIRKEGÅRDEN - OPDATERET 5/7

Pga. det for tidlige forår med høj sol og risiko for tørke, er plantning af hække og diverse beplantning sat i bero.
Vi starter hækklipning op i august. Vi klipper ligeledes små træer og buske på gravstederne.

Vi kan meddele at graver Gitte har ferie i uge 23-24-25 & medhjælper Morten har ferie i uge 28-29-30

VH Gitte & Morten