Ugerløse kirkegård

Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:

Mobil telefon 20 58 27 61 bedst mellem 12.00 og 13.00

Mail: graveren.ugerloese@mail.dk

Man kan også træffe kirkegårdsteamet på kirkegården.

Graver & administrationschef, Jess Sørensen, træffes også på 59 44 10 01 bedst mellem kl. 12. og 12.30. Mail: administrationschef@mail.dk

Henvendelse kan også ske direkte på kirkegårdskontoret, Tveje Merløse 12, 4300 Holbæk

Graver og kirketjenerfunktionen

Tveje Merløse og Ugerløse sogne har samarbejdet om kirkegårds- og kirketjenerfunktionen og er nu kommet til et punkt med en netop godkendt helhedsplan, der gør at det er tid at revurdere hvordan kirkegårdsdrift og kirketjenerfunktion skal være i fremtiden. Derfor er  samarbejdsaftalen opsagt og vi er enige om at den afvikles i gensidig respekt dels  for at medarbejdere evt. kan omplaceres og dels  der kan findes en ny model for fremtidig drift i Ugerløse. 

Ugerløse menighedsråd er i gang med at undersøge hvilken model vi skal anvende. Der er flere muligheder: Dels at ansætte selv, dels at udbyde opgaven igen til andre, dels samarbejde med nabosogne. Vi har fået hjælp fra provstikonsulenten, der særligt ser på mulighed for nye samarbejder.
Ugerløse Menighedsråd