Menighedsrådet

Formand:
Niels Weinreich
Lilleskovvej 25, 
4350 Ugerløse, 
tlf.28 80 04 30 
nw@ditobus.dk

 

Næstformand:
Birger Særkjær
Idrætsvej 13, Undløse
4340 Tølløse
ilb@saerkjaer.net

 

Sekretær: 
Lone Lisborg
Hjejlevej 17, Kyringe Enghave
4100 Ringsted
Tlf 29 41 70 92
lone@frivilligcenter-soroe.dk

 

Kontaktperson:
Sara Yun Mikaelsson
Kirkevej 3, 4350 Ugerløse
Mobil: 26 84 67 91  Tlf: 59 18 80 74  Fax: 59 18 81 74
E-mail: sym@km.dk

 

Kontaktperson uden for menighedsrådet:
Anders Christensen
Lilleskovvej 73
4350 Ugerløse
tlf. 61 70 59 21
anders.chr@hotmail.com

 

Kirke-værge: 
Birgitte Jensen
Abildhaven 35, 4350 Ugerløse
tlf. 59 18 82 05
gittej@privat.dk

 

Menigt medlem:
Majbrit Quist Hansen, Skovhusvejen 52, 4350 Ugerløe
Tlf. 41 41 90 35
majbrit.quist@gmail.com

 

Kasserer
Charlotte Brødholt Blume
Bonderupvej 13, 4350 Ugerløse
Tlf. 23 35 57 52
charlotte@broedholt.dk

 
 

Regnskabsfører pr. 1/4 2018
Ted Douglas Hansen
Toftegårdsvej 21, 4350 Ugerløse
tlf. 26 30 50 00
ugerloesekirke@gmail.com

 

Webmaster:
Inge-Lise Særkjær 
Idrætsvej 13, Undløse 
4340 Tølløse 
ilb@saerkjaer.net

 

Bygningssagkyndig: 
Erik Boye Nielsen
Ellegårdsvej 2
4350 Ugerløse
tlf. 26 17 86 62
viviannm@live.dk