Ikonskrivningsgruppen

En gang om måneden samles gruppen i Ugerløse Kirkes sognegård og skriver klassiske ikoner - lærer og vejleder er Finn Günther. Vi mødes kl. 9.00-15.00 en onsdag -  17/1 og 14/2, 13/3 og 8. maj 2019

I påsken er der et fire dages ikonskrivningskursus fra mandag den 15. april til og med torsdag den 18. april i Ugerløse kirke og sognegård. Kurset koster 500 kr. som indbefatter undervisning og frokost. Materialer kan købes, så man behøver ikke have noget med eller have nogen erfaring inden for ikonskrivning for at kunne deltage. Tilmelding til underviser Finn Günther tlf. 41 83 48 02 el. email: finn@famgunther.dk
Har du lyst at være med, kan du få mere information og tilmelde dig hos sognepræst Sara Mikaelsson.

Pris i alt inkl. frokost 45 kr.