Ikonskrivningsgruppen

En gang om måneden samles gruppen i Ugerløse Kirkes sognegård og skriver klassiske ikoner - lærer og vejleder er Finn Günther. Vi mødes kl. 9.00-15.00 en onsdag -  17/1 og 14/2 2019

Har du lyst at være med, kan du få mere information og tilmelde dig hos sognepræst Sara Mikaelsson.
Pris i alt inkl. frokost 45 kr.

Tilmelding kan ske til: Finn Günther mail finn@famgunther.dk eller tlf 41 83 48 02. Eller til sognepræst Sara Mikaelsson på sym@km.dk.