Vejkirke 2016

Ugerløse Kirke er også i 2016 "åben vejkirke", hvor kirken alle dage året rundt fra kl.8-16 vil være åben for interesserede (medmindre der er et arrangement i kirken). Hvad der sker af arrangementer søndage og øvrige dage kan ses i kirkebladet og på kirkens hjemmeside www.ugerlosekirke.dk   

Mange mennesker gør ophold i byen i forundring over byens store og flotte kirke. De skal lige se. Måske tænder de et lys i vores Lysglobe og ønsker noget godt for dem, de holder af. Eller måske søger de blot nogle øjeblikkes fred og stilhed i kirkerummet. 

Klik på billedet af brochurerne -  læs brochuren og læs mere på Kirkefondets hjemmeside.

Sang og musik

BegivenhedDato

Sommer, sol og fællesskab

Tølløse, Ugerløse, Nr. Jernløse og Kvanløse kirker indbyder med glæde alle til en …

7. aug 14:00
16:00
7. aug 14:00 -
16:00

Brug af optagelser fra gudstjenester og aktiviteter

Menighedsrådet vil fra tid til anden optage billeder og lyd fra aktiviteter i og omkring kirken, som efterfølgende kan blive offentliggjort på elektroniske medier. Er der spørgsmål til dette, kan man henvende sig til menighedsrådet.

Find os f.eks. på Facebook 


FDF Ugerløse har brug for flere ledere - er det noget for dig, kan du kontakte Heidi Schmidt tlf. 29 27 04 27, mail schmidt@fdf.dk
1 Ug Kirkebrochure
2 Ug Kirkebrochure
3 Ug Kirkebrochure
4 Ug Kirkebrochure
5 Ug Kirkebrochure
6 Ug Kirkebrochure
7 Ug Kirkebrochure
8 Ug Kirkebrochure

Kirkebrochure kan købes i kirken


Velkommen til Ugerløse Kirke

Ugerløse Kirke ligger smukt på en lille bakke og kan ses på lang afstand.
Kirken er bygget i 1876 og kaldes i folkemunde "Ugerløse Domkirke"
Ugerløse Kirke er Vejkirke og du har altid mulighed for at kigge indenfor i kirken fra kl.8-16 på hverdage samt lørdag.

Hver søndag er der gudstjeneste og hele ugen er der mange spændende ting at være med til både i kirken og sognegården, som ligger overfor kirken - drama, børneklub, meditation, galleri mm.

I kirkecaféen hænger "De 14 stationer" og efter hver gudstjeneste er der kaffe her.


Organist til Ugerløse Kirke søges

Organist til Ugerløse Kirke

Stillingen som organist ved Ugerløse Kirke i Roskilde stift er ledig.
Stillingen er på cirka 12 timer om ugen, og er en tjenestemandslignende stilling.
Vi forventer at du som organist engagerer dig i kirkens liv og vækst, har gode samarbejdsevner - er imødekommende, fleksibel, og er åben for nye udfordringer - kan arrangere og lede koncerter - deltage ved pastagudstjenester - er åben for nye tiltag omkring sang og ved gudstjenester og arrangementer.
Ugerløse Kirkes orgel består af et nyrenoveret (2008) og udbygget Buschorgel med 20 stemmer, 2 manualer og selvstændig pedal.
Et unikt og spændende instrument.

Ansøgning sendes til menighedsrådets kontaktperson
Hans Erik Knudsen
Hovedgaden 10 B
4350 Ugerløse
Mailadresse erik.knudsen@dukamail.dk

Ansøgningen skal være fremme senest d 22/7-2016

Nærmere oplysninger hos Sara Mikaelsson
på tlf 59188074.

Du kan læse mere om kirken på
www.ugerloesekirke.dk

Ansættelses samtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 31-2016.
menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet Stats og tjenestemændenes centralorganisation af 2010 (co10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem
Kirkeministeriet, co10-centralorganisationen  af 2010 og DanskOrganist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus
ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 259.965,20kr.-379.948,70kr (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 20.038,09kr (nutidskroner)

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr 1.april 2010) mellem
290.135,30 kr-353.536 kr. årligt (nutidskroner) Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.329,85 kr-57.978,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (POere) aftales i henhold til det
aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2014 kr. 279962.70 og basisløntrin 2 udgør kr.293.293,60. Indplacering sker efter anciennitet.
Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations-og funktionstillæg.
Rådighedstillægget udgør årligt 21.767,27kr.(nutids kr)
Løn samt rådighedstillægget kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Ugerløse Kirke søger flere frivillige

Som frivillig i kirken bliver du en del af et levende fællesskab, og du får mulighed for at give endnu flere oplevelser til mennesker i alle aldre.

Henvendelse til sognepræst Sara Mikaelsson.


Kalender

BegivenhedDato

Morgengudstjeneste v. Hannah R. Clausen

31. jul 09:00
10:00
31. jul 09:00 -
10:00

Sommer, sol og fællesskab

Tølløse, Ugerløse, Nr. Jernløse og Kvanløse kirker indbyder med glæde alle til en …

7. aug 14:00
16:00
7. aug 14:00 -
16:00

Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson

14. aug 10:15
11:15
14. aug 10:15 -
11:15

Morgengudstjeneste v. Line Krogsgaard

21. aug 09:00
10:00
21. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste v. Gudbergsen

28. aug 10:00
11:00
28. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson

4. sep 10:15
11:15
4. sep 10:15 -
11:15

Kirkesangerne

Vi har 3 gode kirkesangere, som skiftes til at synge ved gudstjenesterne


Ugerløse’s Gospel kor “We Got Joy”

Hvis du lyst til at synge sammen med os i We Got Joy synger vi hver torsdag fra k. 19 til 21 . Der er ikke optagelses krav, men vi synger i de 3 stemmer Alt, Sopran og Tenor. 

Koret kan kontaktes hver torsdag i Sognegården mellem 19.00 og 21.00 eller på mail erik@niel-sen.dk
cookie information